Hydrodynamická čerpadla - horizontální článková

LV

Oblast použití

Čerpadla řady LV jsou určena k dopravě pitné a užitkové vody bez mechanických příměsenin, do max. teploty 80°C. Velké uplatnění nacházejí hlavně v obecních, městských a průmyslových vodárnách, v požárních stanicích, tlakových závlahách apod.

Konstrukční provedení

Čerpadla jsou konstruována jako odstředivá, s radiálními oběžnými koly, článková s osou čerpadla uspořádanou horizontálně. Čerpadla sestávají z rotoru a statoru s ložisky a ucpávkami. Rotor čerpadla se skládá z hřídele a oběžných kol s jednostranným vstupem, která jsou zajištěna pery a stažena pouzdry s maticemi. Hřídel je oboustranně uložen v kuličkových ložiskách. Stator čerpadla sestává z těles článků centricky uspořádaných mezi sací a výtlačné těleso těsněné pryžovými těsnícími kroužky a spojeny v jeden celek vně umístěnými stahovacími šrouby.

Materiálové provedení

LN – sací a výtlačné těleso, těleso článků, rozváděcí a oběžná kola, víka ložisek a ucpávek, pouzdra hřídele, rozpěrná a zahlcovací pouzdra jsou ze šedé litiny. Hřídel, stahovací šrouby a matice jsou z oceli,pouzdra článků a těsnicí kruhy jsou z mosazi či bronzu.
LB – oběžná kola jsou z bronzu
BC – celobronzové provedení

Technická data

Maximální teplota dopravované kapaliny: 80°C
Průtok čerpadla: Q = 3,35 – 33,5 l/s
Dopravní výška: H = 100 – 27 m

cs_CZCzech