Hydrodynamická čerpadla - vertikální spirální

KDFU

Oblast použití

Kalová ponorná čerpadla KDFU mají při svém všeobecném použití nejširší uplatnění zejména ve stavebnictví, neboť jsou ideálním čerpacím zařízením k odvodňování při výkopových, hloubicích, melioračních, studnařských a jiných zemních pracích, k odstraňování průsakových dešťových vod za sklepů, suterénů, kanálů apod. Konstrukce čerpadel je přizpůsobená ke spolehlivému čerpání bahnité a mechanicky znečištěné vody o hodnotě pH 5 7,5 s obsahem hmot vysokého abrasivního účinku, jako je písek, kamenná drť, jíl, hlína apod. do zrnitosti 5 mm a váhového obsahu do 30%.

Konstrukční provedení

Čerpadla KDFU jsou konstruována jako jednostupňová, odstředivá, tvořící s elektromotorem jeden kompaktní a přenosný celek. Celý vodotěsný agregát je zasunut do vnějšího pláště, takže čerpaná voda protéká mezi vnitřním a vnějším pláštěm do výtlačného hrdla. Sací víko, zadní příložka a difuzor čerpadla jsou opatřeny gumovým povlakem. Otevřené oběžné kolo je upevněno letmo na prodloužené hřídeli elektromotoru, která je uložena ve dvou kuličkových ložiskách s dlouhodobou tukovou náplní.

Materiály

Čerpadlo KDFU se vyrábí v litinovém provedení.

Ucpávky

Motorická část agregátu je dokonale utěsněna systémem mechanické ucpávky a dvou těsnících kroužků se stálou olejovou náplní.

Technické parametry

Maximální teplota dopravované kapaliny: 40°C
Průtok čerpadla: Q = 3,33 33,3 l/s
Dopravní výška: H = 26 – 7 m

cs_CZCzech