Hydrodynamická čerpadla - horizontální článková

CVX

Oblast použití

Čerpadla řady CVX jsou určena k dopravě čisté a mírně znečištěné vody do teploty 90°C s hodnotou pH v rozsahu 6,5 – 8,5. Přípustné znečištění je nejvýše 1% objemového množství bahna nebo nevydírajících jemných mechanických příměsenin s velikostí zrna do 0,5 mm. Charakteristické je použití čerpadel ve vodárenství , v průmyslu, energetice a zemědělství pro zásobování různých objektů pitnou a užitkovou vodou, případně pro čerpací stanice závlahových souprav, v důlních provozech pro přečerpávací zařízení z ustalovacích systémů apod.

Konstrukční provedení

Čerpadla CVX jsou konstruována jako odstředivá, s radiálními oběžnými koly, článková s osou čerpadla uspořádanou horizontálně. Čerpadla sestávají z rotoru a statoru s ložisky a ucpávkami. Rotor čerpadla sestává z hřídele, na kterém jsou umístěna oběžná kola, pouzdra ucpávky a pouzdra hřídele. Celek je stažen včetně vnitřních ložiskových kroužků maticemi. Stator čerpadla sestává z jednotlivých těles článků a pláště článků, opatřených plochým těsněním, staženým mezi sacím a výtlačným tělesem stahovacími šrouby a odpovídajícími maticemi tak, že tvoří jeden celek. Ložiska jsou valivá, nechlazená, tukem mazaná.

Materiálové provedení

Čerpadla CVX se vyrábějí v materiálovém provedení LN podle ON 11 0003. Hlavní části čerpadla jsou zhotoveny ze šedé litiny nebo konstrukční oceli, pouzdro ucpávky z chromové oceli.

Ucpávka

Ucpávky čerpadel CVX jsou zásadně měkké. Jakost těsnění se volí podle vlastností čerpané kapaliny a její teploty. Čerpadla mají propojeny předucpávkové prostory výtlačné i sací ucpávky.

Technická data

Maximální teplota dopravované kapaliny: 90°C
Průtok čerpadla: Q = 1,1 – 18 l/s
Dopravní výška: H = 192 – 24 m

cs_CZCzech