Hydrodynamická čerpadla - vertikální článková

CVEV

Oblast použití

Hlavní použití vertikálních čerpadel CVEV je pro vodárenské účely a průmyslové zásobování čistou i mírně znečištěnou užitkovou vodou. Jsou určena pro čerpání pitné a užitkové vody do max. teploty 60°C s hodnotou pH 6 11, případně i mírně zakalené a znečištěné vody s obsahem nejvýše 5g bahna nebo jiných příměsenin na 1 litr vody o max. zrnitosti 0,5 mm.

Konstrukční provedení

Úplné vertikální nízkotlaké odstředivé článkové čerpadlo sestává z těchto hlavních částí:
– vlastní hydraulické části čerpadla vespod soustrojí
– vodícího potrubí s hřídelem a vodícími ložisky
– ložiskového závěsu v horní části soustrojí
– vertikálního elektromotoru
Krouticí moment se přenáší z poháněcího motoru na hřídel vlastního čerpadla přes pružnou spojku a dělený hřídel, vedený v ose vodícího potrubí.

Materiálové provedení

V základním provedení LN pro běžné použití čerpadla na chemicky neaktivní vody s hodnotou pH 6,5 8,5 jsou tělesa vlastního čerpadla, oběžná a rozváděcí kola, těsnicí kruhy oběžných kol, tělesa ložisek ve vodícím potrubí a součásti ložiskového závěsu ze šedé litiny. Ochranná pouzdra hřídelí jsou z korozivzdorné oceli, hřídel soustrojí je z uhlíkové oceli.
Ve zvláštním provedení LU jsou oběžná kola a rozpěrná pouzdra z chromové ocelolitiny. Ostatní části jsou stejné jako v provedení LN.

Technické parametry

Maximální teplota dopravované kapaliny: 60°C
Průtok čerpadla: Q = 1,5 230 l/s
Dopravní výška: H = do 160 m

 

cs_CZCzech