Hydrodynamická čerpadla - horizontální článková

CJT

Oblast použití

Čerpadla CJT jsou kondenzátní horizontální článková nízkotlaká čerpadla s možností použití pro provozní teploty do 130°C. Uplatňují se v různých uzavřených okruzích teplovodních soustav přečerpacích, oběhových, napájecích, na čerpání horké vody, kondenzátů a jiných nekorozivních kapalin, především tam, kde jsou k dispozici jen velmi malé nátokové výšky.

Konstrukční provedení

Kondenzátní čerpadlo CJT je článkové konstrukce, vícestupňové, s oběžnými koly řazenými za sebou. Hřídel je uložen oboustranně ve valivých ložiskách, mazaných jednorázovou tukovou náplní, bez potřeby chlazení. Axiální sílu zachycuje dvouřadé valivé ložisko na straně sacího tělesa. Čerpadla 65 100 CJT mají první sací oběžné kolo s většími rozměry vstupní části k dosažení vysoké sací schopnosti. U ostatních typů je první stupeň proveden s oběžným kolem dvouvtokovým, což je konstrukčně řešeno dvěma oběžnými koly umístěnými proti sobě sacími stranami.

Materiálové provedení

Jako standardní je provedení LC, kde těleso, oběžná a rozváděcí kola, těsnicí kruhy jsou ze šedé litiny. První oběžné kolo je vždy z korozivzdorné oceli s vyšší odolností proti erozi kavitací. Hřídel je ze strojní oceli s ochrannými pouzdry ze šedé litiny. Ve zvláštním provedení LU jsou všechna oběžná kola z korozivzdorné oceli, ochranné pouzdra hřídele z chromové litiny. Ostatní části jsou stejné jako u provedení LC.

Ucpávka

Obě hřídelové ucpávky mají měkké provazcové těsnění. Sací ucpávka je trvale za provozu zahlcena čerpanou kapalinou, převáděnou z výtlačného prostoru, čímž je výtlačná ucpávka odlehčena na hodnotu sacího tlaku. Takto vzniklý hydraulický uzávěr sací ucpávky zamezuje přisávání atmosférického vzduchu.

Technická data

Maximální teplota dopravované kapaliny: 130°C
Průtok čerpadla: Q = 6 – 80
Dopravní výška: H = 160 – 17m

cs_CZCzech