Hydrodynamická čerpadla - horizontální článková

CHZ

Oblast použití

Napájecí čerpadla řady CHZ jsou určena především k napájení parních kotlů upravenou napájecí vodou v tepelných a energetických zařízeních nižších parametrů a místního významu, jako jsou průmyslové závody, objekty s bytovým a sociálním zařízením, nemocniční a zdravotnické objekty apod. Dále tyto čerpadla nachází uplatnění v tepelném, vodním a kotelním hospodářství, jako je přečerpávání kondenzátů, doprava teplé vody do vzdálených objektů, nebo jako zdroj tlakové vody pro některé technologie výrobních procesů.

Konstrukční provedení

Napájecí čerpadla řady CHZ jsou odstředivá, článková, horizontální, s vyrovnávacím zařízením axiální síly, s kluzkými ložisky a měkkými ucpávkami. Rotor je oboustranně uložen v kluzkých ložiskách, mazaných olejem a chlazenou vodou. Hřídelové ucpávky, umístěné v samostatných tělesech s intenzívním vodním chlazením, mají účinné těsnění měkkými provazcovými kroužky.

Materiál

Ve standardním materiálovém provedení jsou hlavní díly napájecího čerpadla z těchto materiálů:

  • sací těleso, těleso článků, oběžná a rozváděcí kola, těsnicí kruhy, rozpěrná a ucpávkové pouzdra, ucpávková a ložisková tělesa ze šedé litiny.
  • výtlačné těleso z lité uhlíkové oceli.
  • hřídel a plášť článků z konstrukční oceli.
  • vyrovnávací kotouč, dosedací deska a škrtící pouzdro ze speciálních slitinových ocelí.
Technické parametry

Maximální teplota dopravované kapaliny: 130°C
Průtok čerpadla: Q = 6 31 l/s
Dopravní výška: H = do 630 m

 

cs_CZCzech