Hydrodynamická čerpadla - horizontální článková

CHN,CHP

Oblast použití

Napájecí čerpadla CHN a CHP jsou určena pro napájení parních kotlů o vysokých tlacích a teplotách a patří mezi nejdůležitější pomocná zařízení parních centrál, na jejichž chodu závisí bezpečný a trvalý provoz celého kotelního zařízení, zejména s malým vodním obsahem.

Konstrukční provedení

Vysokotlaké napájecí čerpadlo sestává ze sacího a výtlačného tělesa, mezi nimiž jsou vloženy jednotlivé články. Počet vložených článků je závislý na požadovaném provozním tlaku. Účelná konstrukce s vhodně vyřešenými patkami ve výši osy hřídele na sacím a výtlačném tělese zamezuje dilatačním účinkům, které by mohly nepříznivě ovlivnit souosost celého soustrojí.

Materiálové provedení

U napájecích čerpadel řady CHP, pracujících obzvláště náročných podmínkách, se uplatňuje celonerezové provedení.

Ucpávka

Hřídelové ucpávky, provedené v samostatných a snadno vyjímatelných tělesech s intenzivním vodním chlazením, mají účinné těsnění měkkými provazcovými kroužky.

Technické parametry

CHN
Maximální teplota dopravované kapaliny: 180°C
Průtok čerpadla: Q = 12 55 l/s
Dopravní výška: H = do 1200


CHP
Maximální teplota dopravované kapaliny: 180°C
Průtok čerpadla: Q = 30 100 l/s
Dopravní výška: H = do 2200

cs_CZCzech