Hydrodynamická čerpadla - vertikální článková

CVAV

Oblast použití

Čerpadla CVAV se používají na čerpání čisté, chemicky neaktivní užitkové a pitné vody, popřípadě mírně znečištěné vody s obsahem rozpustných látek, ovšem bez pevných vydírajících částic. Hlavní použití čerpadel CVAV je ve vodárenství k čerpání vody pro účely zásobování. Kromě toho mohou plnit také pomocné účely v průmyslových, energetických a dalších provozech, jako např. čerpání kondenzátů, chladicích vod apod.

Konstrukční provedení

Vertikální čerpadlo CVAV sestává z ložiskového závěsu s hnacím ústrojím, vodícího potrubí, hydraulické části a ze sacího potrubí. Přenos krouticího momentu od poháněného motoru na čerpadlo je pružnou spojkou a děleným svislým hřídelem, který je veden v ose vodícího potrubí.

Materiál

V normálním provedení LN pro běžné použití čerpadla na chemicky neaktivní vody jsou těleso čerpadla, oběžná a rozváděcí kola, tělesa ložisek ve vodícím potrubí a součásti ložiskového závěsu z litiny. Těsnicí kruhy oběžných kol jsou bronzové, pouzdra hřídele z nerez materiálu. Hřídel soustrojí a hřídelové spojky jsou ze strojní oceli, vodicí potrubí a sací roura jsou z ocelových bezešvých trub. Nosný stojan ložiskového závěsu je litinový, výjimečně svařovaný.

Technické parametry

Maximální teplota dopravované kapaliny: 60°C
Průtok čerpadla: Q = 1,5 – 230 l/s
Dopravní výška: H = do 160 m

en_USEnglish