Hydrodynamická čerpadla - horizontální článková

CTX

Oblast použití

Čerpadla řady CTX jsou určena k dopravě čisté horké vody a jiných čistých kapalin o hodnotě pH v rozsahu 6,5 11, o teplotě do 130°. Charakteristické je použití čerpadel v průmyslových a energetických provozech, především v kotelním hospodářství a teplovodních zařízeních a soustavách přečerpávacích, cirkulačních, oběhových, napájecích apod., na čerpání horké vody a kondenzátů.

Konstrukční provedení

Čerpadla CTX jsou konstruována jako odstředivá, s radiálními oběžnými koly, článková, s osou čerpadla uspořádanou horizontálně. Čerpadla sestávají z rotoru a statoru s ložisky a ucpávkami. Rotor čerpadla sestává z hřídele, na kterém jsou umístěna oběžná kola, pouzdra ucpávky a pouzdra hřídele. Celek je stažen včetně vnitřních ložiskových kroužků maticemi. Stator čerpadla sestává z jednotlivých těles článků a pláště článků, opatřených plochým těsněním, staženým mezi sacím a výtlačným tělesem spojovacími šrouby a odpovídajícími maticemi tak, že tvoří jeden celek.

Materiálové provedení

Čerpadla CTX se vyrábějí v materiálovém provedení LC podle ON 11 0003. Hlavní části čerpadla jsou zhotoveny ze šedé litiny nebo konstrukční oceli, pouzdro ucpávky z chromové oceli.

Ucpávka

Ucpávky čerpadel CVX jsou zásadně měkké. Jakost těsnění se volí podle vlastností čerpané kapaliny a její teploty. Ucpávky jsou zásadně chlazené. Výtlačná ucpávka je u čerpadel o větším počtu stupňů tlakově odlehčena propojením předucpávkové prostory do sacího tělesa.

Technická data

Maximální teplota dopravované kapaliny: 130°C
Průtok čerpadla: Q = 1,1 – 18 l/s
Dopravní výška: H = 192 – 24 m

en_USEnglish