Hydrodynamická čerpadla - vertikální článková

CJNV

Oblast použití

Hlavní a typické je použití čerpadel řady CJNV k odčerpávání kondenzátu z vakuového prostoru kondenzátoru u parních a kondenzačních turbosoustrojí a jeho dopravování do napájecích nádrží. Další možností použití je odčerpávání horkých kondenzátů z nízko a vysokotlakých ohříváků nebo jiných uzavřených okruhů.

Konstrukční provedení

Hydraulickou část tvoří v podstatě odstředivé článkové čerpadlo s radiálními oběžnými koly řazenými za sebou do tlakových stupňů, jejichž počet je závislý na požadované měrné energii. Oběžné kolo prvního stupně je konstruováno s rozšířeným vstupem k dosažení maximální sací schopnosti. Hřídel je zde uložen v sacím a výtlačném víku v kluzkých ložiskách, mazaných čerpanou kapalinou. Stoupací trouba spojuje spodní hydraulickou část s výtlačným tělesem a ložiskovým závěsem. Výtlačné těleso je konstruováno vcelku s odbočným kolenem a hřídelovou ucpávkou.

Materiálové provedení
  • Díly tělesa hydraulické části jsou manganové lité oceli.
  • Oběžná kola, rozváděcí kolo a ochranná pouzdra hřídele jsou z chromové korozivzdorné oceli.
  • Ložiska sacího a výtlačného víka mají výstelku z cínové kompozice.
  • Rozpěrná pouzdra oběžných kol jsou z chromové litiny.
  • Hřídel a spojovací šrouby tělesa jsou z ušlechtilých konstrukčních ocelí tř. 12 a 13
Technické parametry

Maximální teplota dopravované kapaliny: 180°C
Průtok čerpadla: Q = 16,6 41,6 l/s
Dopravní výška: H = 420 150 m

en_USEnglish